Rozległe drogi łączące kraje muszą ewoluować, aby dostosować się do innowacji technologicznych wymaganych przez sektor motoryzacyjny i systemy transportowe. Zdolność pojazdu do jazdy bez kierowcy, lub zatrzymanie się samochodu na poboczu drogi, jeśli kierowca zaśnie za kierownicą, to tylko kilka przykładów na to, jak konieczne jest stworzenie ekosystemów, w których nowoczesne samochody i autostrady płynnie ze sobą współdziałają, aby osiągnąć takie ulepszenia, jak większa prędkość podróżowania i większe bezpieczeństwo.

Celem jest, aby te drogi stały się zaawansowanymi platformami, które pozwolą infrastrukturze (takiej jak znaki drogowe i opłaty za przejazd) i pojazdom komunikować się i dzielić istotnymi informacjami. W ten sposób kierowca może z wyprzedzeniem dowiedzieć się, czy doszło do wypadku drogowego lub czy warunki pogodowe utrudniają przejazd samochodów przez dany punkt, tak aby z pomocą systemów nawigacyjnych mógł otrzymać zalecenia dotyczące alternatywnych tras i skrócić czas oczekiwania osób znajdujących się w pojeździe, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paliwa i wynikających z niego emisji związanych ze stosowaniem paliw kopalnych.

W Europie zaczęto już wdrażać takie modele wymiany informacji obejmujące zarówno pojazdy, jak i infrastrukturę drogową. Dzięki tego typu rozwiązaniom firmy technologiczne starają się uczynić podróże bardziej efektywnymi od początku do końca: począwszy od momentu, gdy kierowca uruchamia pojazd i określa najbardziej odpowiednią trasę, poprzez punkty poboru opłat z automatyczną płatnością, aż po parking, który można zarezerwować i opłacić za pomocą oprogramowania zainstalowanego w pojeździe.

Do tych postępów dochodzi integracja technologii efektywnie wykorzystujących zasoby, w tym sygnalizacji świetlnej, która może zmniejszyć zużycie energii nawet o 85 procent. W rzeczywistości, jedna z najnowszych innowacji międzynarodowego koncernu Siemens w tej dziedzinie osiąga drastyczną redukcję emisji dwutlenku węgla poprzez zastosowanie światła LED w sygnalizacji świetlnej. Szacuje się, że dzięki tak zwanej „technologii 1 wata” miasto wielkości Berlina (Niemcy) może uniknąć emisji 2.000 ton dwutlenku węgla i zaoszczędzić około 500.000 euro rocznie. Inną idącą z duchem postępu technologią jest zastosowanie ekologicznego asfaltu, który położono na Śląsku.

Nawet w sytuacjach awaryjnych technologia może zapewnić, że zespoły reagujące, takie jak karetki pogotowia, samochody policyjne i straż pożarna, będą miały pierwszeństwo w ruchu. Dzięki technologii satelitarnej, system nadawania priorytetów w ruchu drogowym może zidentyfikować, czy pojazd służb ratunkowych znajduje się w pobliżu sygnalizacji świetlnej. Jeśli światło jest czerwone, system automatycznie przełącza się na zielone, aby umożliwić przejazd pojazdu. Po przejechaniu skrzyżowania system wznawia normalne działanie sygnalizacji świetlnej.