Pakiet mobilności to określenie dla szeregu rozwiązań prawnych, które zostały wprowadzone we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej w 2020 roku. Omawiane przepisy w znacznym stopniu zmieniły sposób funkcjonowania europejskiej branży transportowej. Jakie zmiany w ramach pakietu mobilności czekają przewoźników i firmy transportowe w najbliższym czasie? Na to pytanie odpowiadamy w poniższym artykule.

Pakiet mobilności – rewolucyjne zmiany w europejskim prawie transportowym

Pakiet mobilności to szereg rozwiązań prawnych dotyczących sektora transportowego, które wprowadzane są etapami począwszy od 2020 roku. Wśród najważniejszych aspektów, których dotyczą zmiany, zalicza się sposób delegowania kierowców, czas jazdy i odpoczynku i tachografy a także zasady dostępu do rynku.

Począwszy od 2020 roku wszystkie firmy transportowe działające na terytorium Unii Europejskiej muszą nieustannie dostosowywać swoje działanie do kolejnych norm prawnych, które zaczynają obowiązywać w poszczególnych okresach. Mowa tutaj o przepisach w zakresie tachografów, nowych ustawach implementujących dyrektywę o delegowaniu pracowników czy też o regulacjach w zakresie czasu pracy kierowców.

Co zmienił pakiet mobilności?

Pierwsze regulacje prawne w ramach pakietu mobilności weszły w życie 20 sierpnia 2020 roku. Wprowadzono wówczas obowiązkową organizację powrotu kierowcy do centrum operacyjnego (tzw. bazy) bądź miejsca zamieszkania kierowcy co 4 tygodnie. Powrót musi trwać minimum 45 godzin, zaś w przypadku skorzystania na trasie z dwóch odpoczynków tygodniowych skróconych, powrót do bazy musi nastąpić przed następnym odpoczynkiem tygodniowym regularnym, zatem co 3 tygodnie.

Tygodniowe odpoczynki kierowców a pakiet mobilności

Pakiet mobilności zaostrzył również zasady dotyczące odbywania odpoczynków tygodniowych skróconych. Kierowca międzynarodowy ma prawo do odbycia dwóch skróconych tygodniowych okresów odpoczynku pod rząd, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:

  • rozpoczęto minimum dwa skrócone odpoczynki tygodniowe poza granicą,
  • we wszystkich czterech tygodniach zrealizowano dwa tygodniowe odpoczynki regularne i dwa skrócone,
  • po dwóch odpoczynkach tygodniowych następnym odpoczynkiem powinien być odpoczynek tygodniowy regularny, który poprzedzony został rekompensatą z tytułu dwóch poprzednich skróceń w bazie bądź miejscu zamieszkania kierowcy.

Pakiet mobilności – jakie zmiany w 2022 roku?

W pierwszym kwartale 2022 roku zaczęły obowiązywać kolejne zmiany w ramach pakietu mobilności. Nowe regulacje dotyczą w ogromnym stopniu polskich przewoźników. Warto wiedzieć, że począwszy od 2 lutego 2022 roku na terenie Unii Europejskiej wszyscy kierowcy realizujący przewozy będą musieli otrzymywać wynagrodzenie minimalne odpowiadające uwarunkowaniom kraju, w którym realizowana jest usługa.

Z omawianej zasady wyłączone są przejazdy tranzytowe oraz transport bilateralny z i do Polski. Jednocześnie zasada ta dotknie przewozy kabotażowe, czyli takie, w których kierowca polskiej firmy przewozi towar na terytorium innego kraju Unii lub też cross trade – z jednego państwa UE do drugiego z zastrzeżeniem, że jest ono inne niż siedziba przewoźnika. Jeśli chodzi o transport ponadgabarytowy, w tej kwestii nic się nie zmieniło.