Wspólny raport na temat globalnych trendów w zakresie kradzieży ładunków w 2021 r. wskazuje na przesunięcie punktu ciężkości z zagrożeń związanych z atakami w trakcie przewozu na straty, które są wynikiem kradzieży ładunków w stanie spoczynku, gdzie magazyny stały się najbardziej krytycznym obszarem ryzyka. Eksperci uważają, że powszechne zatory w portach i obiektach śródlądowych stwarzają większe możliwości dla złodziei.

O kradzieżach ładunków

W skali globalnej spadła liczba kradzieży ładunków z pojazdów w czasie transportu, natomiast liczba incydentów w obiektach magazynowych wzrosła do prawie 30% – tak wynika z badań dostępnych na www.globalny.pl. W Ameryce Północnej za główny czynnik, który jest przyczyną takiej sytuacji są zatory w portach i opóźnienia na kolei. Czas przestoju w placówkach europejskich również zwiększał ryzyko kradzieży towarów. Ponadto rygorystyczne protokoły Covid-19 w portach azjatyckich, zwłaszcza w Chinach, powodowały opóźnienia i zaległości w dostawach, co również stwarzało okazje do kradzieży.

Trzeba do tego dodać zwiększony wpływ osób mających dostęp do poufnych informacji na organizacje operatorów w firmach przewozowych i gospodarce magazynowej (ang. warehouse management) oraz szybkie przyswajanie przez przestępców nowych technologii wspomaganych przez coraz większy rozwój cyfryzacji procesów łańcucha dostaw i komunikacji.

Jak prezentuje się raport?

Raport roczny, oparty na danych dotyczących ostatnich incydentów w całym 2021 r., zebranych ze źródeł obejmujących organy ścigania, rządy i stowarzyszenia handlowe, został opracowany, podobnie jak w poprzednich latach przez wiodącego międzynarodowego ubezpieczyciela transportu i logistyki TT Club oraz globalnego dostawcę informacji o łańcuchu dostaw BSI. W ostatnim okresie sprawozdawczym wkład ze strony stowarzyszenia Transported Asset Protection Association (TAPA) z regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) również przyczynił się do znacznego zwiększenia poziomu danych wywiadowczych na tych terytoriach.
Eksperci TT Club do spraw związanych z zapobieganiem strat podkreślają, że obecnie jest niezbędna stała czujność w walce z rosnącym ryzykiem powstawania nowych sposobów działania w trendach kradzieży towarów.

Przestępcy szybko przystosowują się do panujących warunków i szybko reagują na zwiększone możliwości, jakie stwarzają zatory w łańcuchach dostaw w związku z dużą ilością zalegających bezczynnie ładunków. Ponadto rosnąca zależność branży transportowej od technologii oraz szybko zmieniający się rynek zaopatrzenia w materiały i komponenty otworzyły przestępcom nowe możliwości wykorzystania słabych punktów firm.
TT Club wraz ze swoimi partnerami jest zobowiązany do śledzenia i raportowania takich zmian w metodach działania przestępców, aby w miarę możliwości zmniejszyć ryzyko strat.

Jak wynika z przeprowadzonych analiz produkty, które najczęściej były przedmiotem kradzieży ładunków na całym świecie w ubiegłym roku, to produkty rolne (12%), żywność i napoje (14%), materiały budowlane (9%) i elektronika (10%). Co istotne, wiele materiałów wykorzystywanych do produkcji tych dwóch ostatnich produktów, takich jak azot, ruda żelaza, tarcica, stal i półprzewodniki odnotowało gwałtowny wzrost cen od czasu wybuchu globalnej pandemii z powodu niedoborów, co w konsekwencji doprowadziło do wzrostu wartości wytwarzanych produktów.