Rozwój kolei

Transport kolejowy w Wielkopolsce jest bardzo rozwiniętą gałęzią transportu i z roku na rok coraz chętniej wybieraną przez mieszkańców. Wiąże się to z faktem, iż tabor pasażerski jest tutaj najnowocześniejszy w Polsce. Stare i znane elektryczne zespoły trakcyjne EN57, zwane potocznie "kiblami" zostały zastąpione nowoczesnymi składami polskiej produkcji – m. in. EN76 "Elf" czy też ED78 "Impuls", a ciężkie lokomotywy spalinowe zastąpiono oszczędnymi i lekkimi autobusami szynowymi.
Dzięki inwestycjom taborowym oraz infrastrukturalnym udało się utrzymać w ruchu nierentowne linie kolejowe, które były planowane do likwidacji. Zakupy nowego taboru oraz modernizacja starego mogły mieć miejsce przede wszystkim dzięki środkom unijnym w ramach programów SPOT (Sektorowy Program Operacyjny Transport), WRPO (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny) oraz POIiŚ (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko).

Czyste powietrze w elektromobilnej rewolucji

Regularne inwestycje

Samorząd Województwa Wielkopolskiego regularnie inwestuje w nowy tabor z pomocą środków UE. Zakupiono m. in. 22 nowoczesne składy EN76 "Elf", a kolejne, nowsze pociągi już niebawem wyjadą na wielkopolskie tory. Spółka Przewozy Regionalne w ramach POIiŚ zmodernizowała lokomotywy oraz wagony kursujące do Leszna i dalej za granicę województwa.
Reasumując – oblicze pasażerskiego transportu kolejowego w Wielkopolsce na przestrzeni ostatnich lat od czasu wejścia do Unii Europejskiej zmieniło się diametralnie. Nowoczesny tabor kolejowy przyciąga coraz więcej pasażerów, a co za tym idzie – ogranicza ruch w transporcie samochodowym. Rozwój transportu kolejowego może być jednym z lekarstw na notorycznie zapchane drogi wjazdowe do miast oraz przyczyni się do zrównoważonego rozwoju i ma uzasadnienie finansowe, ekologiczne i społeczne. Komu w drogę temu kolej!